Yardım emalı

  • processing aid introductions

    emal yardım təqdimatları

    PVC Qenerasiya Köməkçisi İşləmə köməkçiləri, PVC əriməsi və səthinin işlənməsinə kömək etmək üçün birləşmələrdə istifadə olunan akril kopolimerlər / MMAdır və sərt köpüklənmiş hissələrin hüceyrə quruluşu üçün vacibdir. Eritmə elastikliyinə nəzarət profil ekstruziyası və kalendrləmə kimi bir çox PVC emalı növü üçün vacibdir. Yüksək ərimə elastikliyi, kərpic qəlibləmə və trim tökmə kimi qalın taxta lövhənin əvəzediciləri kimi istifadə olunan sərt köpük məhsullarında əsas tələbdir. Ümumiyyətlə akril olsa da, kimyəvi ...